1992-2000

Spółki Prawa Handlowego

W latach 1992-2000 pełniła funkcje kierownicze w tym zajmowała stanowisko Głównego Księgowego oraz była Członkiem Zarządu w spółkach prawa handlowego. Sylwia Kobyłkiewicz posiada bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej jak  i samorządowej, z którą była związana przez ponad 15 lat.

1992-2000

Spółki Prawa Handlowego

2001-2007

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

Między 2001 a 2007 rokiem pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach zdobywając uprawnienia Inspektora Kontroli Skarbowej.

2001-2007

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

2007 - III.2012

Agentka/funkcjonariuszka w CBA

Sylwia Kobyłkiewicz pracowała w CBA od 2007 roku. W styczniu 2012 roku złożyła raport o przejściu do cywila i od marca 2012 roku przestała być funkcjonariuszem CBA.

2007 - III.2012

Agentka/funkcjonariuszka w CBA

2014-2015

Samorząd Małopolski

W latach 2014-2015 zajmowała się doradztwem z zakresu finansów i zamówień publicznych oraz postępowań administracyjnych, a także prawa podatkowego dla samorządów w woj. małopolskim.

2014-2015

Samorząd Małopolski

2016

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

Z początkiem 2016 roku objęła stanowisko p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, następnie funkcję p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie.

2016

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

2016

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie

Z początkiem 2016 roku objęła stanowisko p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, następnie funkcję p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie.

2016

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie

2017

ENERGA WYTWARZANIE SA

W 2017 roku dołączyła jako Dyrektor Audytu i Bezpieczeństwa do ENERGI WYTWARZANIE SA

2017

ENERGA WYTWARZANIE SA

2017

GK ENERGA SA

Po 2017 piastowała stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów Grupy Kapitałowej ENERGA SA.

2017

GK ENERGA SA

II.2018 - V.2018

PKN Orlen

Od lutego 2018 roku do maja 2018 roku obejmowała stanowisko Dyrektora Biura Audytu, Kontroli Finansowej i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w PKN ORLEN.

II.2018 - V.2018

PKN Orlen

V.2018 - X.2020

ORLEN Upsteam

Od maja 2018 do października 2020 roku pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych ORLEN Upstream.

V.2018 - X.2020

ORLEN Upsteam

(????)

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej ORLEN Paliwa
W zarządzie zasiada również Joanna Górka-Firek jako Członek Rady Nadzorczej
(stan na 10.04.2021)

(????)

17.VII.2020

ENERGA

Członek Rady Nadzorczej ENERGA SA
W Radzie Nadzorczej zasiada również znajoma Daniela Obajtka p. Joanna Górka Firek (słynne parówni z Myślenic na stacjach PKN ORLEN)

17.VII.2020

ENERGA

X.2020

ORLEN Upsteam

Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

X.2020

ORLEN Upsteam