https://www.money.pl/gospodarka/byla-agentka-cba-doradzala-obajtkowi-w-pcimiu-posel-ko-publikuje-umowe-6620872368212768a.html
Bądź siewcą wiadomości ;)